آيا دريافت وام خريد مسكن 80 ميليون توماني صندوق پس انداز يكم، اقتصادي است؟

برخي افراد بيان مي كنند كه قسط حدودا 930 هزار توماني اين وام زياد است و در نهايت بانك، 55 ميليون تومان بيشتر از پولي كه مي دهد را پس مي گيرد. حال سوال اين است كه اخذ اين وام، اقتصادي است؟
براي پاسخ به اين سوال بايد توجه داشت كه موضوع مبلغ اقساط و سود، تا حدودی با یکدیگر متفاوت است؛ هرچند که عموماً مردم، آن‏ها را با هم می‏سنجند و به صورتِ چالش، مطرح می‌شود:

سود: از آنجایی که هدف ضمنی دولت، حمایت است، نرخ سود این تسهیلات، پایین‎تر از تسهیلات رایج نظام بانکی است. با فرض ارائه تسهیلات 80 میلیون تومانی با نرخ 9.5% با دوره بازپرداخت 12 ساله، کل سود پرداختی به بانک حدود 55 میلیون تومان خواهد بود. برای بسیاری از مردم، چنین عددی سنگین به نظر می‌رسد، این در حالی است که از رشد قیمت مسکن در آینده و حذف اجاره بها غفلت می‏شود.
بازدهی متوسط سالانه مسکن در ایران طی دو دهه گذشته، با درنظر گرفتن رشد قیمت، اجاره بها و استهلاک، حداقل10% بیش از نرخ سود 9.5% این نوع تسهیلات بوده است. به عبارت دیگر، دریافت کننده تسهیلات در مجموع 55 میلیون تومان سود در طی 12 سال به بانک می‏پردازد؛ ولی عایدی وی از محل نپرداختن اجاره بها و رشد قیمت مسکن در اين مدت، به مراتب بيش‌تر خواهد بود. 

قسط: با فرض ارائه تسهیلات 80 میلیون تومانی با نرخ 9.5% با دوره بازپرداخت 12 ساله، مبلغ هر قسط 933 هزار تومان خواهد بودکه معادل اجاره یک واحد 40 متری در تهران در سال 1395 است!
از منظری دیگر، در مقطع كنونی نیز خانوارهای مستأجران، مجبورند هزینه مسكن را تأمین کنند و در واقع با اخذ تسهیلات، می‌توانند اقساط را جایگزین اجاره بهای پرداختی نمایند. براین اساس، اخذ وام 80 ميليوني صندوق پس انداز يكم می‌تواند موقعیت مناسبی را برای خانوارهای دارای پس‎انداز به وجود آورد.