تاثیرپذیری بورس از رکود بازار مسکن

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به این که صنایع زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر بازار مسکن هستند، از این رو رکود بازار مسکن، کم تحرکی و رکود اقتصادی و در پی آن بی رمقی بورس را به همراه خواهد داشت.

حامد نورانی، از بازار مسکن و ساختمان به عنوان یکی از بخشهای بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور نام برد و گفت: با توجه به اهمیت این بخش، 57 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در بودجه سال جاری کشور درنظر گرفته شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از این میزان اعتبارات عمرانی در نیمه نخست سال جاری، تنها 23 درصد آن پوشش داده شده است افزود: با توجه به اینکه بخش بیشتری از اعتبارات عمرانی در نیمه دوم سال محقق می شود، به نظر می رسد که دولت در نیمه دوم سال جاری بتواند از لحاظ تحقق بودجه عمرانی پرقدرت‌تر ظاهر شود.
وی همچنین به تعیین مبلغ 63 هزار میلیارد تومان از سوی دولت در ردیف بودجه عمرانی سال 96 کشور اشاره کرد و گفت: این میزان بودجه عمرانی برای اولین بار در ‏کشور رقم می‌خورد.
به گفته این کارشناس صنعت ساختمان، این بودجه عمرانی از نسبت 19.7 درصدی در مقایسه با درآمدهای عمومی دولت در سال آینده برخوردار است.
نورانی اذعان داشت: در حال حاضر عدم در اختیار داشتن فضای اقامتی کافی و مناسب در کشور متناسب با استانداردهای روز جهان یکی از مسایلی است که در خصوص رونق بخش گردشگری با آن مواجه‌ایم؛ بنابراین سرمایه گذاری در این بخش می‌تواند سودآوری مناسبی را برای شرکتهای ساختمانی رقم بزند که این موضوع به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رونق اقتصاد و در پی آن رشد بازار سرمایه اثرگذار است.
به گفته وی؛ هر چند بخش مسکن و ساختمان به عنوان یک صنعت، دارای روابط تجاری کمتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی با خارج از کشور دارد، اما تاثیرپذیری مناسبی را از شرایط اقتصاد جهانی و تفاهمات سیاسی و اقتصادی انجام شده داراست؛ بنابراین ماهیت سرمایه گذاری در این بخش که از ریسک کمتری برخوردار است، می‌تواند جذابیت مناسبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیرپذیری بازار سرمایه از روند یا رکود بازار مسکن گفت: با توجه به این که صنایع زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر بازار مسکن هستند، از این رو رونق این بازار می‌تواند موجب تحرک اقتصاد و در پی آن بازار سهام شود و در مقابل بدون شک رکود بازار مسکن، کم تحرکی و رکود اقتصادی و در پی آن بی رمقی بورس را به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت سخت آژند همچنین با توجه به پایان سال مالی این شرکت در پایان شهریور ماه 95، از احتمال برگزاری مجمع در پایان دی ماه خبر داد و گفت: سهامدار عمده درنظر دارد تا در این مجمع سود مناسبی میان سهامداران تقسیم کند.
وی همچنین از برنامه این شرکت برای افزایش سرمایه خبر داد و افزود: این برنامه به منظور تامین منابع جهت پیشبرد پروژه های شرکت صورت می‌گیرد..