سالمندان بخش عمده‌ای از خانوارهای فاقد مسکن

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت:در حال حاضر ۵۶۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد فاقد مسکن بوده که بخش عمده ای از آن ها سالمند هستند.

فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره)؛ اظهار داشت:سال گذشته از یک میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند تحت پوشش کمیته امداد، ۶۲ درصد ساکن مناطق روستایی و ۳۸ درصد شهرنشین هستند.

وی در ادامه گفت: ۶۲ درصد از سالمندان تحت حمایت این نهاد را زنان و ۳۸ درصد را مردان تشکیل داده، همچنین از ۵۶۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد که فاقد مسکن مناسب هستند نیز بخش عمده ای از آنان را سالمندان تشکیل می دهند.

رهبر گفت: از یک میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند تحت پوشش، ۴۰ درصد سالمندان بین ۶۰ تا ۷۰ سال، ۳۵ درصد بین ۷۰ تا ۸۰ سال، ۲۲ درصد بین ۸۰ تا ۹۰ سال و ۳ درصد بالای ۹۰ سال هستند.

وی افزود: بیشترین تعداد سالمندان تحت پوشش این نهاد در استان های خراسان رضوی، فارس، گیلان، سیستان و بلوچستان و کمترین تعداد نیز در استان های سمنان، البرز، یزد و قم ساکن هستند.

معاون حمایت و سلامت خانواده در پایان خاطر نشان کرد: ۴۲ هزار نفر از سالمندان تحت پوشش، نیازمند مراقبت پرستار هستند که در جهت تکریم این افراد به خانواده هایی که سالمند خود را در منزل نگهداری می کنند، ماهیانه یک میلیون ریال به عنوان حق پرستاری پرداخت می‌شود.