درباره آواملک

مجموعه آواملک با هدف تسهیل در انجام معاملات ملکی نسبت به راه اندازی این وب سایت اقدام نموده است. هدف ما کاهش زمان جستجو توسط متقاضی و پیگیری مداوم از جانب مشاورین می باشد.

برای رسیدن به این هدف ما با ایجاد وب سایت آواملک ارتباط مستقیمی بین متقاضی، فروشنده و مشاور ایجاد نموده ایم.

این مجموعه توسط تیمی متشکل از متخصصین در حوزه مسکن و آی تی راه اندازی و پشتیبانی می گردد که سرپرستی بخش مسکن توسط آقای علی سعیدیان و بخش آی تی توسط آقای محمد افراسیابی انجام می گیرد.