• دفاتر استان اردبیل شهر اردبیل

 • #124
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - میدان بسیج- دفترخانه 124 اردبیل
  • نام سر دفتر :
   جواد واحدی زاده
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #125
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - شهرک کارشناسان - میدان فرهنگ روبروی درمانگاه لقمان
  • نام سر دفتر :
   رقیه محمدی کاودول
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #126
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - میدان جانبازان - خیابان باکری نرسیده به 13 ابان
  • نام سر دفتر :
   عبدالرضا ستوده
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #127
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - سعدی - روبروی مبل روزی طلب ساختمان امیرحسین طبقه اول
  • نام سر دفتر :
   عسگر عبادپور
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #128
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - سی متری-عالی قاپو-بطرف مصلی-جنب بانک مسکن شعبه مرکزی
  • نام سر دفتر :
   غفور تقی اوغلی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #129
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - بزرگراه شهدا-جنب مرکز بهداشت-طبقه دوم لبنیات شهریور
  • نام سر دفتر :
   ایران سلیمانی ملایوسف
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #132
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - خیابان باکری- روبروی خیابان 13 آبان- پلاک ثبتی 1374
  • نام سر دفتر :
   فرانک راستگوباروق
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #134
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - میدان جانبازان - میدان جانبازان- ابتدای کوچه رسالت1- پلاک1
  • نام سر دفتر :
   بابک غفاری
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #135
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - میدان مبارزان - جنب بانک کشاورزی
  • نام سر دفتر :
   نورالدین ناصر شاوون
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #136
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - میدان بسیج - جنب داروخانه دکترحیدری
  • نام سر دفتر :
   فرهاد آقاجانی طالش
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #138
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر اردبیل - میدان ارتش
  • نام سر دفتر :
   احمد مستقیمی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --


 • دفاتر استان اردبیل شهر بیله‌سوار

 • #35
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر بیله‌سوار - خیابان بسیج -روبروی کوچه توحید
  • نام سر دفتر :
   ابراهیم خان زاده باباشکند
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #40
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر بیله‌سوار - خیابان امام - میدان شهرداری - جنب بانک مسکن
  • نام سر دفتر :
   شعبان دروگر
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #91
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر بیله‌سوار - میدان شهرداری - بیله سوار-فلکه شهرداری-جنب فروشگاه بسیجیان و بانک توسعه تعاون
  • نام سر دفتر :
   اسلام پارسا
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --


 • دفاتر استان اردبیل شهر پارس‌آباد

 • #10
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - پارس آباد - امام خمینی - چهارراه امام طبقه فوقانی بازار لاله
  • نام سر دفتر :
   لطیف عباد پور
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #34
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - خیابان شهید مفتح -بازارقدس
  • نام سر دفتر :
   بهبود علی زاده عباس
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #36
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - خیابان امام خمینی - روبروی مسجدجامع طبقه همکف
  • نام سر دفتر :
   خلیل دانشور
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #44
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد
  • نام سر دفتر :
   اسد مهری
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #50
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - خیابان شهید بهشتی - روبروی پمپ بنزین قدیم نبش خیابان کشاورز طبقه فوقانی
  • نام سر دفتر :
   شهنام سپه اجیرلو
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #57
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - میدان امام حسین - خیابان مصلی .روبروی مصلی
  • نام سر دفتر :
   آیت پور ممی شاهعلی بیگلو
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #66
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - خیابان امام-خیابان شهید بهشتی
  • نام سر دفتر :
   ---- ----
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #69
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - شهید مفتح - پارس آباد- خیابان شهید مفتح نرسیده به عکاسی تبریز
  • نام سر دفتر :
   مجید بزاری تاری
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #74
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - خیابان شهید مفتح پشت اداره شهرداری دفتر اسناد رسمی 74
  • نام سر دفتر :
   حبیب نامجو گرمی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #92
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - شهید بهشتی جنوبی - چهارراه امام (ره) -جنب بازار فجر
  • نام سر دفتر :
   یوسف مرادی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #93
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - خیابان امام - پارس آباد-بالاتر از مسجد جامع-روبروی بانک مسکن شعبه خیابان امام
  • نام سر دفتر :
   ناصر عطایی گیگلو
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #94
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - خیابان امام خمینی-میدان امام حسین-روبروی بانک کشاورزی-طبقه فوقانی
  • نام سر دفتر :
   فرشید میرزایی حمل ابادی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #98
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - بزرگراه جمهوری اسلامی - اصلاندوز-خیابان جمهوری
  • نام سر دفتر :
   فضل مرادی تریت
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #105
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - اصلاندوز
  • نام سر دفتر :
   ---- ----
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #106
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - بخش تازه کند قدیم - نبش چهارراه امام خمینی (ره)
  • نام سر دفتر :
   مراد امیرامینی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #108
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - سلمان فارسی - پشت پمپ بنزین قدیم جنب پلیس باضافه10 دفتراسنادرسمی 108پارس آباد
  • نام سر دفتر :
   علی نوروزنژاد
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #133
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - میدان قیام- اول خیابان کشاورز- جنب پاساژ ولیعصر
  • نام سر دفتر :
   سعید حیدری
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #137
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر پارس‌آباد - خیابان امام - روبروی قنادی شرفی
  • نام سر دفتر :
   رضا ندایی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --