• دفاتر استان اردبیل شهر تازه‌کند

 • #95
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر تازه‌کند - میدان امام
  • نام سر دفتر :
   ---- -----
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --


 • دفاتر استان اردبیل شهر جعفرآباد

 • #58
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر جعفرآباد - خیابان امام(ره)-جنب بانک کشاورزی
  • نام سر دفتر :
   سلیمان آقایی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #58
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر جعفرآباد - خیابان امام(ره)-جنب بانک کشاورزی
  • نام سر دفتر :
   سلیمان آقایی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --


 • دفاتر استان اردبیل شهر خلخال

 • #23
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال - خیابان امام خمینی- روبروی بانک ملی - جنب بانک صادرات
  • نام سر دفتر :
   ---- ----
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #24
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال - خیابان امام - روبروی بانک رفاه
  • نام سر دفتر :
   مهتاب حیدری
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #27
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال - خیابان امام ره- مقابل بانک ملی مرکزی- جنب بانک ملت
  • نام سر دفتر :
   --- ----
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #65
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال - خیابان امام خمینی جنب مجمع امور صنفی
  • نام سر دفتر :
   عبدالعلی بیدقی برندق
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #100
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال - خیابان امام خمینی - جنب بانک رفاه - پلاک 253
  • نام سر دفتر :
   ساسان نوروش پور
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #101
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال - خیابان امام خمینی(ره) - اردبیل خلخال کلورخیابان امام خمینی(ره)
  • نام سر دفتر :
   صمد میرموسوی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #109
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال - خیابان امام خمینی-پایین تر از بانک ملی - خیابان امام خمینی-پایین تر از بانک ملی
  • نام سر دفتر :
   داور ناصری
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #110
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال
  • نام سر دفتر :
   محمد شهبازی زاویه کرد
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #112
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال - امام خمینی - نبش خیابان شهید رحیم اله قدرتی
  • نام سر دفتر :
   شهرام ودادی برندق
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #113
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال - خیابان سی متری - از طرف بازار بطرف پیر عبدالملک-نبش کوچه طالقانی سوم
  • نام سر دفتر :
   داریوش غفاری چنذانق
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #117
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر خلخال - خیابان امام خمینی - میدان آزادی روبروی بانک ملی ایران شعبه مرکزی جنب شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کوچه حر ضلع شمالی خیابان امام خمینی
  • نام سر دفتر :
   کامبیز قنبری کیوی
  • تلفن :
  • فکس :
   09125490028
  • کدپستی :
   --


 • دفاتر استان اردبیل شهر رضی

 • #39
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر رضی - روبروی اداره پست
  • نام سر دفتر :
   بهنام اسرافیلی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --


 • دفاتر استان اردبیل شهر گرمی

 • #11
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر گرمی - مغان - خیابان امام خمینی- روبروی داروخانه نخستین
  • نام سر دفتر :
   یعقوب سعیدی چلک
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #26
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر گرمی - خیابان جانبازان روبروی بازار آذربایجان
  • نام سر دفتر :
   علی اصغر رحیمی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #46
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر گرمی - بخش انگوت - چهار راه امام-روبروی کمیته امداد
  • نام سر دفتر :
   ----- -----
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #55
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر گرمی - خیابان امام - ضلع شرقی خیابان امام روبروی فروشگاه فرهمند
  • نام سر دفتر :
   بهنام فرهمند
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #56
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر گرمی - خیابان امام خمینی - تجارت مرکزی
  • نام سر دفتر :
   علی نوروزی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #71
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر گرمی - ابتدای خیابان معلم گرمی- بازارچه سعدی(طلافروشان)- ساختمان شفاعتی-طبقه2
  • نام سر دفتر :
   احمد شهبازی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #86
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر گرمی - بازارچه زرگران-طبقه فوقانی طلافروشی مجیدی
  • نام سر دفتر :
   --- ----
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #87
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر گرمی - خیابان امام (ره) روبروی آزمایشگاه ارس
  • نام سر دفتر :
   حسین آهنی مراللو
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #89
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر گرمی - جانبازان - خیابان جانبازان- روبروی بانک ملی شعبه بازار
  • نام سر دفتر :
   مهناز نوری
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #90
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر گرمی - بخش موران
  • نام سر دفتر :
   شهریار اجارودی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --


 • دفاتر استان اردبیل شهر مشگین‌شهر

 • #13
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر مشگین‌شهر - دروازه مشکین شهر - روبروی گرمابه سادات
  • نام سر دفتر :
   ایوب خاکپور
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #22
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر مشگین‌شهر - خیابان امام بن بست 77- روبروی بانک سپه
  • نام سر دفتر :
   یعقوب اسکندرزاده
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #33
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر مشگین‌شهر - میدان آزادی - میدان آزادی طبقه فوقانی پاساژ نادری
  • نام سر دفتر :
   یعقوب طالبی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #45
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر مشگین‌شهر - خیابان امام - کوچه بانک ملی مرکزی-سمت راست
  • نام سر دفتر :
   فهیمه آذرمی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #54
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر مشگین‌شهر - خیابان امام - میدان جانبازان به طرف میدان امام حسین روبروی دبیرستان رسالت جنب ناحیه مقاومت بسیج سپاه
  • نام سر دفتر :
   بهتاج اکبری
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #62
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر مشگین‌شهر - خیابان امام - بالاتراز میدان آزادی- جنب بانک ملی شعبه سبلان
  • نام سر دفتر :
   ---- -----
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --
 • #70
  دفترخانه شماره::
  استان اردبیل - شهر مشگین‌شهر - میدان امام - اول خیابان اکبرلو
  • نام سر دفتر :
   علی قهرمانی خیاوی
  • تلفن :
  • فکس :
   --
  • کدپستی :
   --