• دسترسی کامل به فایلهای ملک

  با فعال سازی این تعرفه به مدت یک ماه دسترسی کامل به تمامی اطلاعات فایل های ثبت شده از جمله اطلاعات تماس صاحبان ملک در تمامی مناطق خواهید داشت.

  یک ماهه 40,000 تومان
 • پکیج کامل خدمات آواملک

  با فعال سازی این تعرفه به امکانات زیر به مدت یک ماه دسترسی خواهید داشت

  • ثبت آگهی ملک به تعداد نامحدود
  • دسترسی به اطلاعات صاحبان ملک به تعداد نامحدود
  یک ماهه 100,000 تومان