• تصویر برداری 360 درجه

  ارسال درخواست قیمت : 1,000 تومان

  تصویر برداری معمولی

  ارسال درخواست قیمت : 0 تومان

  فیلمبرداری

  ارسال درخواست قیمت : 0 تومان
 • نام تعرفه : پایه ( رایگان )
  توضیحات : آگهی های ثیت شده در این پلن در صفحه آرشیو املاک و نتایج جستجوی کاربران سایت نمایش داده خواهند شد. برای انتخاب این پلن کافی در هنگام ثبت آگهی گزینه مکان آگهی را " آگهی ملک - پایه / صفحه آرشیو املاک ، نتایج جستجو " انتخاب نمایید.
  مکان : محل نمایش : صفحات آرشیو املاک و نتایج جستجو
  یک هفتهدو هفتهیک ماههسه ماههشش ماهه
  رایگانرایگانرایگان----
 • نام تعرفه : املاک ویژه
  توضیحات : در صورتی که شما دارای ملکی با طراحی ، اجرا و دیزاین داخلی منحصر بفردی می باشید می توانید ملک خود را در این پلن معرفی نمایید. ویژگی مشترک فایل های این بخش خاص بودن آنها می باشد. برای انتخاب این پلن کافی در هنگام ثبت آگهی گزینه مکان آگهی را " آگهی ملک صفحه اصلی املاک ویژه / صفحه اصلی املاک ویژه " انتخاب نمایید.
  مکان : محل نمایش : صفحه اصلی بخش املاک ویژه
  یک هفتهدو هفتهیک ماههسه ماههشش ماهه
  رایگانرایگانرایگان----
 • نام تعرفه : املاک منتخب
  توضیحات : در صورتی که نیازمند بهتر دیده شدن ملک خود می باشید می توانید با انتخاب این پلن در صفحه اول سایت آواملک فایل خود را به نمایش بگذارید. برای انتخاب این پلن کافی در هنگام ثبت آگهی گزینه مکان آگهی را " آگهی ملک صفحه اصلی املاک منتخب / صفحه اصلی املاک منتخب " انتخاب نمایید.
  مکان : محل نمایش : صفحه اصلی بخش املاک منتخب
  یک هفتهدو هفتهیک ماههسه ماههشش ماهه
  رایگانرایگان------